Instrumenten maken geen muziek

17 December 2019

Dat verbetering van (zorg)processen geen doel op zich is behoeft geen betoog meer. Niet voor niets blijft men druk doende om de processen steeds beter af te stemmen op de behoeftes van patiënten en medewerkers. Toch blijkt in de praktijk dat de gewenste verbetering niet tot een onverdeeld succes leidt.

 

Het zijn de mensen die de muziek maken

De afstemming van processen op de behoeftes van patiënten en medewerkers is slechts de helft van het verhaal. Belangrijker is de mate waarin we erin slagen om mensen met elkaar te laten communiceren en samenwerken. Dat vergt niet alleen inzicht in processen en technische vaardigheden, maar bovenal een diepgaand inzicht in menselijk gedrag, culturen en behoeftes. Kort samengevat: “Het zijn niet de instrumenten die de muziek maken, maar de mensen.”.

 . 

 

Hulp bij muziek maken

Vind je het lastig om muziek te maken in jouw organisatie? Zoek je hulp bij inzicht in menselijk gedrag, culturen en behoeftes? Neem dan contact op met me via +31 (0)6 53419580 of jeroen@buildingbettercare.com

.

admin 17 December 2019
Geen reacties
Post comment
  Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.