Geen grote theorieën of complexe concepten - building better care 
  biedt management en advies op tactisch/strategisch niveau. De kern omvat 
  het creëren van oplossingen die resultaten beter en prettiger maken.

Instrumenten maken geen muziek

17 December 2019

Dat verbetering van (zorg)processen geen doel op zich is behoeft geen betoog meer. Niet voor niets blijft men druk doende om de processen steeds beter af te stemmen op de behoeftes van patiënten en medewerkers. Toch blijkt in de praktijk dat de gewenste verbetering niet tot een onverdeeld succes leidt.

U vraagt... wij draaien

19 Augustus 2019

Marketing in de zorg is breed. In tegenstelling tot wat sommigen denken komt marketing niet neer op ‘u vraagt en wij draaien’, waarbij de organisatie zich continue moet aanpassen aan de (veranderende) marktvraag.